Per 1 juli 2024 worden verschillende bedragen en percentages in de SZW-wet- en regelgeving herzien. De minister van SZW heeft een mededeling gepubliceerd in de Staatscourant met de nieuwe bedragen en percentages. De bedragen zijn qua hoogte afhankelijk van het minimumloon, dat halfjaarlijks wordt aangepast. Het referentiemaandloon, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen, bedraagt per 1 juli € 2.133,60 per maand, exclusief de vakantie-uitkering van 8%.