Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal vijf weken. Tijdens het verlof bestaat geen wettelijk recht op loondoorbetaling, maar wel recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. Het aanvullend geboorteverlof is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept besluit ter consultatie gepubliceerd. Het besluit omvat aanpassingen van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen om te regelen wat onder inkomen wordt verstaan als iemand de nieuwe uitkering ontvangt. De uitkering vanwege aanvullend geboorteverlof heeft, ondanks dat deze 70% van het dagloon bedraagt, geen verlagend effect op het dagloon voor de verschillende werknemersverzekeringen. Dat betekent dat een uitkering uit een van de werknemersverzekeringen niet lager wordt omdat een werknemer eerder aanvullend geboorteverlof heeft genoten.


Reacties op het concept besluit kunnen tot 12 februari 2019 worden ingediend op https://www.internetconsultatie.nl//wijziging_inkomensbesluit_en_dagloonbesluit_ivm_aanvullend_geboorteverlof