Zowel in box 3 van de Wet IB 2001 als in de Successiewet 1956 wordt de waarde van woningen vastgesteld op de WOZ-waarde. De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Het percentage van de leegwaarderatio hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning. De gehanteerde percentages worden geactualiseerd per 1 januari 2023.

Tijdelijke huurcontracten worden uitgesloten van de toepassing van de leegwaarderatio. De waarde wordt bij tijdelijke verhuur vastgesteld op de WOZ-waarde. Bij verhuur aan gelieerde partijen bedraagt de leegwaarderatio 100%.