Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn er nog geen maatregelen genomen door de regering om werkgevers te compenseren voor schade veroorzaakt door het corona virus. Op dit moment zijn er wel een aantal stappen mogelijk waarover verder in deze nieuwsbrief ook meer informatie. We gaan u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van mogelijk nieuwe maatregelen die u en uw onderneming kunnen helpen bij het overbruggen van deze periode.

Op dit moment zijn er ook mogelijkheden maar deze zijn heel beperkt:

  • U kunt voor uw medewerkers met een vast aantal uren per week werktijdverkorting aanvragen. Deze aanvraag dient ingediend te worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze aanvraag kan digitaal worden uitgevoerd op de website aanvraag werktijdverkorting. Wanneer een beschikking wordt afgegeven door het ministerie dient u bij het UWV te melden dat u toestemming hebt om werktijdverkorting toe te passen, tevens dient u bij het UWV de WW-uitkeringen voor de desbetreffende werknemers aan te vragen. In eerste instantie is deze aanvraag bedoeld voor maximaal 6 weken maar verlenging is mogelijk tot uiterlijk 24 weken. U kunt niet met terugwerkende kracht gebruik maken van deze regeling. Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen
  • Einde dienstverband met wederzijds goedvinden is ook een optie. Eventueel kan dit met het na ontslag aanbieden van een nieuw dienstverband voor minder uren. Omdat het om wederzijds goedvinden gaat is het van belang dat uw medewerker(s) hieraan willen meewerken. Nadeel van deze regeling is dat de wettelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen en dat in principe een transitievergoeding verschuldigd is. Deze transitievergoeding kan in de overeenkomst worden uitgesloten. Om te voorkomen dat de werknemer geen WW-uitkering ontvangt na beëindiging van zijn dienstverband is het van belang om de overeenkomst op een juiste wijze samen te stellen. Wij kunnen u voorzien van een dergelijke overeenkomst.
  • Einde van dienstverbanden via het UWV. Dit is een zeer langdurig traject waarbij ook rekening moet worden gehouden met de wettelijke opzegtermijnen en transitievergoeding. Hiervoor heeft u alleen geen medewerking van de werknemer(s) nodig. Het opstarten van dit traject vergt de nodige voorbereiding waarbij ook stukken door uw administrateur/accountant opgesteld moeten worden. Voordat de vergunning van het UWV binnen is bent u enkele weken tot maanden verder.

Dit zijn mogelijkheden op basis van huidige Wet- en Regelgeving. Zoals genoemd zullen we u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.