De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

 • reparatie lucratief belangregeling naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad;
 • voorkomen aftrekbeperking in eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden;
 • reparatie ongewenste uitkomst invordering conserverende aanslag en technische aanpassing excessief lenen;
 • versterking aanpak dividendstripping voor de Belastingdienst;
 • herstel maximumbedrag aan vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR);
 • waarborgen verplichting elektronische aanvraag S&O-inhoudingsplichtigen;
 • aanpassing verwijzing naar box 2-tarief i.v.m. invoering progressief tarief box 2 per 2024;
 • met terugwerkende kracht aanpassen doorschuifregeling bij ontbinding, specifiek voor ondernemingsverliezen;
 • codificatie van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van handelskoerslijsten bij de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm);
 • codificatie van een arrest van de Hoge Raad over tariefswijzigingen;
 • verbetering van de delegatiegrondslag voor het definiëren van motorrijwielen bij de bpm en de motorrijtuigenbelasting (mrb); en
 • herstel reguliere navorderingstermijn Douane.