Heeft u een medewerker die zich graag wil ontwikkelen maar niet zo goed weet hoe? Of is er behoefte om inzichtelijk te maken met welke kennis uw onderneming beter kan presteren? Dan is de SLIM subsidie regeling interessant.

Met behulp van de SLIM subsidie regeling is het mogelijk om een interessante cursus of opleiding uit te laten zoeken waarmee de medewerker en/of het bedrijf  zich positief kan ontwikkelen.

Om te komen tot een goed overzicht is het vaak nuttig om een extern bureau of expert in opdracht de onderneming door te laten lichten waarnaar een scholingsbehoefte of adviezen op het vlak van loopbaan en ontwikkeling opgesteld kan worden. En deze kosten kunnen voor 60- of 80% vergoed worden door een subsidie.

De volgende werkzaamheden door een externe partij zijn subsidiabel:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere MKB-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

Mocht u hier interesse in hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op.