Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor hun bijdrage in de kosten van kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Voor de tweede sluitingsperiode komt er een vergelijkbare tegemoetkoming.

Ouders ontvangen automatisch een tegemoetkoming op basis van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren dat is geregistreerd en de doorgegeven hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. De tegemoetkoming is gebaseerd op het maximale door de overheid vastgestelde uurtarief. De tegemoetkoming geldt niet voor eventuele extra uren noodopvang. Het is niet de bedoeling dat de kinderopvang deze uren in rekening brengt. Het is de bedoeling om de gewijzigde TTKO half maart gereed te hebben. De uitbetaling aan ouders is gepland voor half april, afhankelijk van wanneer de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

Er zijn ook ouders die de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen. Voor deze groep komt een Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang Zonder Overheidsvergoeding (TTKZO). Deze tegemoetkoming heeft betrekking op de eerste en de tweede sluitingsperiode. Voor de TTKZO is een aanvraag nodig omdat de overheid niet over de benodigde gegevens beschikt. De Sociale Verzekeringsbank gaat deze regeling uitvoeren. Het voornemen is dat het aanvraagloket voor de TTKZO per 1 mei 2021 opengaat.