De maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 zijn definitief vastgesteld. De definitieve bedragen wijken niet af van de eerder gepubliceerde voorlopige bedragen.

Maximum uurprijs20202021
 Dagopvang € 8,17 € 8,46
 Buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27
 Gastouderopvang € 6,27 € 6,49