De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van de herverzekering leverancierskredieten tot en met 30 juni 2021. De Europese Commissie heeft hiervoor goedkeuring verleend. De voorwaarden voor de herverzekering zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van 2020. Voor de eerste zes maanden van 2021 worden alle inkomsten en kosten inclusief schades verdeeld tussen de staat en de verzekeraars, in de verhouding 90%-10%. Dit betekent dat de verzekeraars een deel van de premie mogen houden, maar ook een deel van de operationele kosten dragen. Er geldt geen maximum meer voor het eigen risico van verzekeraars. Zeven verzekeraars hebben een herverzekeringsovereenkomst met de staat gesloten. Een van de onderdelen van de herverzekeringsovereenkomst is een verbod op het uitkeren van bonussen aan bestuurders en dividenden voor de Nederlandse activiteiten. De accountant van de staat zal dit controleren.