De Belastingdienst stelt het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas voor een werkgever bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Het premiepercentage wordt beïnvloed door de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die worden betaald aan arbeidsongeschikte werknemers van de werkgever. Uitkeringen aan arbeidsgehandicapte werknemers, op wie een no-riskpolis van toepassing is, beïnvloeden de hoogte van de premie niet. De werkgever, die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt, kan bij uitval van de werknemer wegens ziekte het doorbetaalde loon aan het UWV terugvragen met een beroep op de no-riskpolis. Een werknemer heeft gedurende vijf jaar na de beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering de status van arbeidsgehandicapte.

Een werkgever met een arbeidsgehandicapte werknemer heeft de werknemer na diens hernieuwde uitval niet ziek gemeld bij het UWV. De werkgever heeft het loon van de werknemer gedurende de wachttijd doorbetaald en geen beroep gedaan op de no-riskpolis. Het UWV heeft daardoor geen ziekengeld aan de werknemer betaald en heeft de loondoorbetaling ook niet aan de werkgever gecompenseerd. De aan de werknemer betaalde WGA-uitkering is naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte ten laste van de Werkhervattingskas gebracht.

De inspecteur had het standpunt ingenomen dat een uitkering alleen dan niet ten laste van de Werkhervattingskas komt als er een uitkering op basis van een no-riskpolis aan vooraf is gegaan. Dat standpunt is in strijd met de duidelijke wettekst.