Onbelaste (on)mogelijkheden 

Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2021 is deze zogenoemde 'vrije ruimte' of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 3% van het fiscale loon tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Dit is de zogenoemde vrije ruimte (forfaitaire ruimte) Werkkostenregeling.

Kijk goed na of u hier in 2021 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico's aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1
Stel het fiscale loon in 2021 binnen een onderneming bedraagt € 35.000, dan is het mogelijk om tot een waarde van maximaal € 595 euro (€ 35.000 x 1,7%) gebruik te maken van de ruimte die de werkkostenregeling u biedt. Dit wordt de 'vrije ruimte' genoemd. Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld besteden voor het aanschaffen van kerstpakketten, voor een personeelsfeest of voor een eenmalige vergoeding aan uw werknemers. Ook kan deze ruimte worden gebruikt om bijvoorbeeld een belaste (reiskosten)vergoeding voortaan onbelast uit te betalen. Hiermee bespaart u werkgeverslasten.

Voorbeeld 2
Als bij deze werkgever met een fiscaal loon van € 35.000 nu blijkt dat onderstaande vergoedingen en verstrekking in 2021 zijn gedaan dan zien de consequenties er heel anders uit:
 

Personeelsfeest€ 350
Fitness abonnementen€ 200
Kerstpakketten€ 200

In totaal is er voor € 750 aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geweest terwijl € 595 vrijgesteld is. In dit voorbeeld zal er over deze overschrijding van € 155 belasting moeten worden betaald. Deze belasting is 80% van € 155 = € 124. Deze belasting dient in de eerste loonaangifte van 2022 te worden meegenomen. 

Het is belangrijk om te checken hoe het staat met uw 'vrije ruimte' en wat er tot nu toe in 2021 aan vergoedingen en verstrekkingen is gedaan om hoge heffingen te voorkomen.

Wijzigingen in 2022
In 2022 gaat de vrije ruimte van 3% naar 1,7% van het fiscale loon over een loonsom tot € 400.000, boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%.  

Let op! Zoals uit de voorbeelden blijkt kan het zijn dat er in de eerste aangifte van 2022 door ons rekening moet worden gehouden met belasting over de overschrijding van de vrije ruimte in 2021. Laat dit aan ons weten zodat wij hier bij de vaststelling van de aangifte rekening mee kunnen houden. 

Uiteraard helpen wij en/of uw accountant/administratiekantoor u graag om te zorgen voor een juiste inschatting van de mogelijkheden.