Het budget van de subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze vrachtwagens was op de eerste dag van de openstelling al op. De staatssecretaris van I en W heeft het subsidiebudget voor dit jaar verhoogd met € 11,5 miljoen bovenop de oorspronkelijke € 13,5 miljoen. De verhoging van het budget gaat ten koste van het budget voor de komende jaren. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt onderzocht of het budget kan worden aangevuld.

Ook het subsidiebudget voor de aanschaf van schone bouwmachines is verhoogd. Oorspronkelijk was € 8,3 miljoen beschikbaar. Dat is verhoogd met € 22,2 miljoen. De regeling is bestemd voor de aanschaf van nieuwe machines of de ombouw van bestaande machines.

De budgetverhoging betekent niet dat nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Het extra geld wordt verdeeld onder reeds ingediende aanvragen.