Het subsidieplafond van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is verhoogd van € 290 naar € 325 miljoen. De ISDE geeft subsidie voor isolatie-maatregelen, warmtepompen, zonneboilers en de aansluiting op een warmtenet. De ISDE is vanaf 3 januari 2022 opengesteld tot en met 31 december 2022.